MANAGERI TRANSPORT MARFA

Cerințe acces la pregătire și atestare

  •  absolvenți de liceu
  •  resedința curentă în Romănia

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială

  • cerere
  • actul de identitate în copie
  • diplomă absolvire liceu în copie

Pregătire

Durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore

Examinare

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:

– probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.