MANAGERI TRANSPORT PERSOANE

Condiții de acces la pregătire și atestare:

  •  absolvenți de liceu
  • resedința curentă în România

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:

  • cerere,
  • actul de identitate, în copie,
  • diploma absolvire liceu

Pregătire: durata cursului de pregatire va fi de 90 de ore

Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care constă din următoarele probe:

– probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi

– probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Începe testare aici