DESPRE NOI

Programele noastre de formare profesională continuă au ca scop actualizarea cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor profesionale şi/sau dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode sau procedee moderne și necesare pentru realizarea activităţilor profesionale a persoanelor care deţin deja o calificare sau o specializare. Condiţia de acces la acest tip de program este deţinerea unui certificat de calificare sau deţinerea unui certificat de absolvire a unui curs de specializare.

Formare profesională dedicată standardelor ocupaționale

Programe de formare profesională:

 • cursuri iniţiere
 • calificare
 • perfecţionare
 • specializare

Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale:

Formare profesională dedicată standardelor ocupaționale prin programe de formare profesională autorizate, cursuri iniţiere, calificare, perfecţionare sau specializare:

 • Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale
 • Cursuri de specialitate
 • Training-uri
 • Cursuri on-line
 • Organizarea programelor de formare profesională la cerere
 • Informare, consiliere şi orientare profesională
 • Programe de specializare şi dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor
 • Logistica e-learning, suport tehnic şi software
 • Organizare conferinţe, seminarii, traininguri
 • Servicii pentru furnizorii de formare profesională

Standardul ocupaţional este un instrument care stabilește legătura între cerinţele pieţei muncii, exprimate prin deprinderile şi competenţele necesare practicării unei ocupaţii și elementele definitorii ale educaţiei şi formării profesionale exprimate prin: cunoştinţe, nivel de calificare, nivel educaţional, plan şi programă de formare teoretică şi practică, condiţii de acces, condiţii de promovare, dezvoltare personală, diplome și certificate, suplimente la diplome și certificate în condiţii de asigurare a calităţii.

Cursuri dedicate în transporturi rutiere

 • Manageri transport în regim de taxi și închiriere

Detalii curs aici

 • Șoferi pentru transport persoane în regim de taxi

Detalii curs aici

 • Șoferi pentru transport persoane în regim de închiriere

Detalii curs aici