CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE TAXI

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

  1. Copie de pe actul de identitate/carte de identitate provizorie
  2. Copie de pe permisul de conducere valabil/dovada inlocuitoare
  3. Certificat de cazier judiciar 
  4. Cazier auto eliberat de serviciul poliţiei rutiere
  5. Dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane în regim de taxi*

Important: pentru prelungire/viză nu este necesar cazier auto și cazier judiciar, dacă în ziua examenului atestatul este în valabilitate.

*se efectuează pe bază de programare prin policlinica parteneră