CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE TAXI

Cerințe acces la pregătire și atestare conducători auto transport persoane în regim taxi:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

c) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;

d) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare :

– infracţiuni contra patrimoniului;

– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

f) în ultimul an sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori sa nu fi fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

2. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

a) cerere-tip;

b) copie de pe permisul de conducere valabil;

c) certificat de cazier judiciar, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– infracţiuni contra patrimoniului;

e) copie de pe actul de identitate;

f) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane in regim taximetrie;

g) adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

3. Pregătire

Durata cursului de pregatire va fi de 35 ore;

4. Examinare

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă intr-o probă cu durata de 2o minute, cuprinzând 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul punctelor acordate a (ADMIS de la minimum 14 raspunsuri corecte).

5.Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

– cerere

– copia actului de identitate în termen de valabilitate

– copia permisului de conducere in termen de valabilitate

– aviz medical în copie

– aviz psihologic in copie

– cazier judiciar in copie

– dovada achitării tarifului de eliberare

– fotografie 4 × 6

TESTARE ONLINE CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE TAXI

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi trebuie să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi. Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă. Pentru testare identică la examinarea cu Autoritatea Rutiera Română, urmează link

START TESTE