CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE TAXI

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

  1. Copie de pe actul de identitate/carte de identitate provizorie
  2. Copie de pe permisul de conducere valabil/dovada inlocuitoare
  3. Certificat de cazier judiciar 
  4. Cazier auto eliberat de serviciul poliţiei rutiere
  5. Dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane în regim de taxi*

Important: pentru prelungire/viză nu este necesar cazier auto și cazier judiciar, dacă în ziua examenului atestatul este în valabilitate.

*prin policlinica parteneră

Cerințe acces la pregătire și atestare conducători auto transport persoane în regim taxi:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic;

c) să aibă vârsta minimă de 21 de ani;

d) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare :

– infracţiuni contra patrimoniului;

– infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;

– infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;

– infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;

– infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;

– infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;

e) în ultimul an sa nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori sa nu fi fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.