MANAGERI TRANSPORT IN REGIM DE TAXI SI INCHIRIERE

Condiții acces la pregătire și atestare:

– absolvenți de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat

– certificat de cazier judiciar – pentru documente și program detalii aici    

–  copie carte de identitate cu resedință în România

Pregătire:

– durata cursului de pregătire 5 zile

Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă într-o probă cu durata de o oră, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din întrebări.

NU se susține proba scrisă/studii de caz.

Preț școlarizare 350 lei

Contact

Zona Sala Palatului  Piața Walter Mărăcineanu nr. 1 – 3
sector 1 București
Telefon/Fax: 031 069 99 13
Luni-vineri 09.00 – 22.00

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia. Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere este reglementată prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare si normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016. Pentru testare identică la examinarea cu Autoritatea Rutieră Română, urmează link

START TESTE