MANAGERI TRANSPORT IN REGIM DE TAXI SI INCHIRIERE

Condiții acces la pregătire și atestare:

– absolvenți de liceu;

– resedință curentă în România.

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:

– cerere,

– actul de identitate, în copie,

– diplomă absolvire liceu, în copie.

Pregătire:

– durata cursului de pregătire va fi de 90 de ore;

Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă într-o probă cu durata de o oră, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din întrebări.

MANAGERI TRANSPORT RUTIER IN REGIM TAXI SI INCHIRIERE

  1. Cerinte acces la pregatire si atestare:

– absolventi de liceu;

– resedinta curenta in Romania.

  1. Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională iniţială:

– cerere,

– actul de identitate, în copie,

– diploma absolvire liceu, în copie.

  1. Pregatire:

– durata cursului de pregatire va fi de 90 de ore;

  1. Examinare:

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă intr-o probă cu durata de una ora, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă.

NU se sustine proba scrisa/studii de caz.

Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul punctelor acordate (ADMIS incepand cu 42 puncte).

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, prin termenul de manager de transport în regim de taxi și închiriere se înțelege: persoana fizică angajată a unui transportator autorizat care este persoană juridică sau asociaţie familială şi care conduce permanent şi efectiv activităţile de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere ale acestuia. Pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere este reglementată prin Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare si normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport rutier în regim de taxi și închiriere aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 879/2016. Pentru testare identică la examinarea cu Autoritatea Rutieră Română, urmeaza link

START TESTE