Adresa sitului web este: http://allandia.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul calificarii pentru ocuparea unui loc de muncă.

Prin lege sau prin acorduri colective, statele membre pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecția drepturilor și a libertăților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor în contextul ocupării unui loc de muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării și organizării muncii, al egalității și diversității la locul de muncă, al asigurării sănătății și securității la locul de muncă, al protejării proprietății angajatorului sau a clientului, precum și în scopul exercitării și beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile și beneficiile legate de ocuparea unui loc de muncă, precum și pentru încetarea raporturilor de muncă. Aceste norme includ măsuri corespunzătoare și specifice pentru garantarea demnității umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce privește transparența prelucrării, transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună și sistemele de monitorizare la locul de muncă. Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă  standardele si legislatia nationala in vigoare și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, după cum este necesar în funcție de necesitățile profesionale, modificările tehnologice și cerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. cu caracter personal poate fi acordat unor agentii guvernamentale de colectare a datelor sau altor agentii care supravegheaza si controleaza activitatea economica desfasurata, in contextul in care dumneavoastra, ca utilizator al acestui site sunteti de acord cu termenii si conditiile impuse de legislatia nationala si europeana in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal.

Incalcarea securitatii datelor este semnalata automat prin e-mail catre administratorul site-ului de modulul de securitate Wordfence si de mecanisme interne oferite de platforma WordPress. Raportarea include si adresa IP, care face parte din categoria datelor personale deoarece poate fi folosita la identificarea utilizatorului. In cazul in care aveti intrebari despre modul in care prelucram informatiile personale sau daca doriti sa exercitati vreunul dintre drepturile anterior mentionate in prezenta Politica de confidentialitate, va rugam sa ne transmiteti o cerere datata, insotita de dovada identitatii la adresa de e-mail [email protected]

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

Dacă ai un cont pe acest site web, poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

PENTRU ORICE SUGESTII, CONTACTEAZA-NE

Sala Palatului Piața Walter Mărăcineanu nr. 1 – 3 sector 1 București

TELEFON/FAX:

  • 031 425 73 40
  • 0771 303 601