CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE INCHIRIERE

Cerințe de acces la pregătire și atestare conducători auto transport persoane în regim de închiriere:

a) să aibă permis de conducere categoria B valabil, cu o vechime de cel puţin 2 ani

b) să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic

c) să aibă vârsta minimă de 21 de ani

d) să nu aibă menţiuni în certificatul de cazier judiciar privitoare la:

 • infracţiuni contra patrimoniului
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri
 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice

e) în ultimul an să nu fi avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori să nu fi fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

a) cerere-tip

b) copie de pe permisul de conducere valabil

c) certificat de cazier judiciar, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

 • infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice
 • infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri
 • infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale
 • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
 • infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
 • infracţiuni contra patrimoniului

d) copie de pe actul de identitate

e) dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane în regim de taxi

f) adeverinţă eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.

Pregătire

Durata cursului de pregatire va fi de 35 ore

Examinare

Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă într-o probă cu durata de 20 minute, cuprinzând 20 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă. Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină cel puţin 70% din totalul întrebărilor din test.

Eliberarea certificatului de competenţă profesională:

În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. următoarele documente:

 • cerere
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate
 • copia permisului de conducere in termen de valabilitate
 • aviz medical în copie
 • aviz psihologic in copie
 • cazier judiciar in copie
 • dovada achitării tarifului de eliberare
 • o fotografie 6 x 4

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de închiriere trebuie să deţină un certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de închiriere. Pentru obținerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze examenul care constă în rezolvarea unui test-grilă. Pentru testare identică la examinarea cu Autoritatea Rutieră Română, urmează link

START TESTE