CONDUCATORI AUTO IN REGIM DE INCHIRIERE

Documente necesare pentru participare la cursurile de pregătire profesională:

  1. Copie de pe actul de identitate/carte de identitate provizorie
  2. Copie de pe permisul de conducere valabil/dovada inlocuitoare
  3. Certificat de cazier judiciar 
  4. Cazier auto eliberat de serviciul poliţiei rutiere
  5. Dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane în regim de închiriere*

Important: pentru prelungire/viză a atestatului nu este necesar cazier auto și cazier judiciar, dacă în ziua examenului acesta este în valabilitate.

*se efectueaza pe bază de programare prin policlinica parteneră